Ortodoksisen kulttuurisäätiön hallinto

Säätiön hallinnosta vastaavat hallintoneuvosto ja hallitus.

Hallintoneuvosto valvoo säätiön toimintaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Paavo Ratilainen. Valtuuskunnan jäsenet ovat piispa Sergei, Matti Tolvanen, Risto Haukka, Kaisa Nykänen, Wilhelmiina Virolainen, Heikki Hartikainen, Risto Aikonen, Jari Horttanainen ja Maarit Pippola.

Hallituksen tehtävänä on edustaa säätiötä ja hoitaa säätiön omaisuutta ja asioita. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Keijo Mutanen. Hallituksen jäsenet ovat kulttuurisihteeri Sari Suvanto, toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, toimitusjohtaja Harri Palviainen, toimitusjohtaja Toivo Korhonen ja uutena jäsenenä (kesä 2023) yrittäjä Antti Ronkainen.
Asiamiehen tehtäviä hoitaa isännöitsijä Olli Herttuainen.


Hallituksen puheenjohtaja
Keijo Mutanen
puh: +358 40 555 2943
e-mail: mutanen.keijo(at)gmail.com

Asiamiehen tehtävien hoitaja
Olli Herttuainen
puh: +358 10 830 4123
e-mail: olli.herttuainen(at)jipisannointi.fi
JIP Isännöinti
Kauppakaari 1, 80100 Joensuu