Lasaruksen lauantai ja palmusunnuntai eli Kristuksen Jerusalemiin ratsastaminen

Viikkoa ennen pääsiäistä valmistaudutaan Kristuksen viimeisiin päiviin ennen Hänen ristinkuolemaansa.

Lasaruksen lauantai, Kristuksen neljä päivää haudassa maanneen ystävän Lasaruksen kuolleista herääminen on tärkeä päivä kirkkovuodessa. Nelikymmenpäiväinen paasto on päättynyt ja Lasaruksen lauantai yhdessä palmusunnuntain kanssa muodostaa meille pääsiäisen esijuhlan. Johanneksen evankeliumissa selostetaan kuinka Kristus kuusi päivää ennen omaa kuolemaansa meni kuolleen ystävänsä Lasaruksen luo Betaniaan Jerusalemin ulkopuolelle. Hän oli selvillä Lasaruksen lähestyvästä kuolemasta, mutta tietoisesti viivytteli saapumistaan sanoen opetuslapsilleen, jotka toivat tiedon Hänen ystävänsä kuolemasta:

"Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne." (Joh.11:15)

Kun Jeesus saapui Betaniaan, Lasarus oli ollut kuolleena jo neljä päivää. Jeesus itki ihmisenä saapuessaan Lasaruksen haudalle, mutta Jumalana Hän herätti hänet kuolleista. Monet uskoivat Jeesukseen nähtyään tämän ihmeteon, mutta osa riensi kertomaan fariseuksille, mitä Jeesus oli tehnyt. Tämän takia farisiukset halusivat Jeesuksen lisäksi surmata myös Lasaruksen. Lasaruksen herättämisellä Kristus vahvisti uskoa pian tapahtuvaan ylösnousemuksen ihmeeseen.


Kristuksen ratsastaminen Jerusalemiin vakiintui jo varhain suureksi juhlapäiväksi ja kaikki evankelistat kuvaavat tapahtumaa (esim. Matt. 21:1-11). Kansa otti Kristuksen vastaan kuninkaana heitellen hänen ratsunsa eteen palmunoksia ja laulaen ”Hoosianna, Daavidin Poika!” Tapahtuma perustuu messiaaniseen profetiaan, jossa pelastaja saapuu kuninkaallisella aasilla ratsastaen perustamaan kuningaskuntansa (Sak: 9:9).

Pian kuitenkin kunnioitus vaihtui syytöksiin. Kristuksen julkinen esiintyminen raivostutti valtarakenteita, mikä lopulta johti Hänen tuomitsemiseensa ja ristinkuolemaansa.

Palmusunnuntain erityinen tapa on koristella pajunoksia ja viedä ne kirkkoon siunattavaksi Lasaruksen lauantain ehtoopalvelukseen. Siunatuilla virpovitsoilla käydään sitten sunnuntaiaamuna virpomassa ystäviä, sukulaisia ja naapureita. Virpominen on karjalainen tapa viedä siunaus koteihin. Virpovitsat kuvaavat palmun oksia, joita ihmiset heittelivät Vapahtajan eteen. Virpoessa luetaan loru, vaikkapa että: ”Virvon varvon, tuoreeks terveeks, Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi!” Virpomisesta on perinteisesti maksettu palkkiona värjätty kananmuna, joka on uuden elämän syntymisen symboli.


Lasaruksen lauantain ja palmusunnuntain tropari:

"Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / Sinä, oi Kristus Jumala, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen./ Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme Sinulle, kuoleman voittajalle:/ Hoosianna korkeuksissa, // siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimessä."Kristuksen Jerusalemiin ratsastaminen. Bysanttilainen mosaiikki. Cappella Palatina, Palermo n. v. 1150.Virpovitsat viedään kirkkoon siunattavaksi Lasaruksen lauantain ehtoopalvelukseen. Seminaarin virpovitsat vuodelta 2023. Kuva: Eija Nuutinen