Ortodoksisen kulttuurin säätiö

Ortodoksisen kulttuurin säätiö on perustettu Joensuussa vuonna 1981. Sen perustivat Joensuun kaupunki, Joensuun ortodoksinen seurakunta, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan yliopistoseura. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää ortodoksisen kulttuurin tutkimusta ja hyödyntämistä osana suomalaista kulttuuria. Säätiö on rakentanut ja omistaa Joensuussa osoitteessa Kauppakatu 44 sijaitsevan Ortodoksisen kulttuurikeskuksen, joka on keskeisessä roolissa säätiön tarkoituksen toteutuksessa. Säätiön omistuksessa on myös kulttuurikeskuksen tontilla sijaitseva ns. Nukketalo, joka on suojelukohde. Säätiö jakaa stipendejä, apurahoja ja tunnustuksia ortodoksiseen kulttuuriin liittyvään tutkimus-, opiskelu-, julkaisu- ja harrastetoimintaan. Vuonna 2023 painopisteenä on nuoriso ja heidän ortodoksista kulttuuria edistävä toimintansa.

Ortodoksisen kulttuurin säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhteisöjen verotuksessa Ortodoksisen kulttuurin säätiö on nimetty verohallinnon tuloverolain 57 §:n mukaiseksi yleishyödyllistä tarkoitusta toteuttavaksi apurahasäätiöksi, jolle tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia.

Ulkopuolinen rahoitus säätiöllemme on edellytys sille, että voimme tukea opiskelijoita, tutkijoita ja muita ortodoksista kulttuuria edistäviä henkilöitä ja tahoja myöntämällä apurahoja, stipendejä ja tunnustuksia. Harkitessanne avustusta, lahjoitusta tai testamenttia ortodoksisen kulttuurin säätiön mukaiseen toimintaan, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä hallituksen puheenjohtaja Keijo Mutaseen, puh. +358 40 555 2943 tai mutanen.keijo(at)gmail.com.