Joulupaasto 15.11. - 24.12.

Ortodoksisessa kirkossa useisiin suuriin juhliin valmistaudutaan paastolla. Kirkon pitkistä paastonajoista tunnetuin on Suuri ja Pyhä paasto. Sitä vietetään 40 päivää ennen Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa eli Herran pääsiäistä, joka on suurin juhla kirkkovuodessa.

Ensimmäisiä kirjallisia mainintoja joulupaastosta on 300-luvun loppupuolelta. Tuolloin paasto valmisti erityisesti teofania-juhlaa eli Jumalan ilmestymistä ja Kristuksen kastetta varten. Vähitellen teofanian ja joulun vietto yhdistyivät, joten paastoa ryhdyttiin kutsumaan joulupaastoksi. Joulupaastosta oli erilaisia käytäntöjä, kunnes vuonna 1166 Konstantinopolissa kokoontunut paikallinen kirkolliskokous määräsi paaston alkavaksi 40 päivää ennen joulua eli Kristuksen syntymäjuhlaa. Joulupaastoa on kutsuttu myös apostoli Filippuksen paastoksi, sillä se alkaa Filippuksen muistopäivän jälkeisenä päivänä.

Joulu on yksi kirkkovuoden suurista juhlista. Sitä kutsutaan luomakunnan juhlaksi, jossa maa ja taivas yhdistyvät Kristuksen syntymässä. Koska kyse on pelastushistorian kannalta välttämättömästä tapahtumasta, siihen valmistaudutaan paastolla.

Paastossa kirkko kutsuu jäseniään keskittymään hengelliseen kasvuun ja jättämään hengellistä keskittymistä häiritsevät aineelliset arvot vähemmälle. Tähän liittyy myös ruokapaasto: itseltä yli jäänyt ruoka lahjoitetaan puutteenalaisille. Paasto onkin ennen kaikkea opetusta lähimmäisestä huolehtimiseksi.

Paastossa kirkko kutsuu myös katumukseen, millä tarkoitetaan oman hengellisen tilan tunnistamista. Paastosäännöt ei ole tarkoitettu hankaloittamaan kristityn elämään, vaan ne ovat myönteisiä ohjeita, joilla paastokilvoituksen tavoitteisiin voi päästä. Tässä on hengellisellä ohjauksella tärkeä rooli. Siksi keskustelu rippi-isän kanssa ja osallistuminen katumuksen sakramenttiin on erityisen suositeltavaa juuri paastojen aikana.

Joulupaaston liittyvät säännöt ovat lievempiä kuin suuressa paastossa. Ruokaan liittyviä sääntöjä voi lukea ortodoksisesta kalenterista. On myös huomioitava, että jouluaatto on vielä paastopäivä. Varsinainen joulujuhla alkaa vasta liturgian jälkeen 25.12.